Jongerenwerkers

Inleiding

Jongerenwerkers

De  jongerenwerkers van de gemeente Tholen zetten zich in voor het welzijn van Thoolse jongeren, wij zijn er voor jou! Wij zijn er voor jou als jij tussen de 6 en 23 jaar bent (met het accent op 12+). Soms heb je tijdelijk ondersteuning nodig. Als een van de jongerenwerkers jou ontmoet (1op1), wordt samen met jou gekeken wat het beste bij jou past om weer een stap vooruit te kunnen maken. 

Jouw wensen en ideeën zijn leidend. Voorbeelden van hulp kunnen zijn; het vinden van een (bij)baantje, samen kijken naar de mogelijkheden op het gebied van hobby’s, sport of (vervolg)opleiding. Daarnaast doen wij straatwerk, om ook op straat actief in contact met jongeren te komen.  

De jongerenwerkers werken samen met de buurtsportcoaches, door samen (sport)activiteiten voor jou te organiseren in de gemeente Tholen. Daarnaast werken wij nauw samen met verenigingen, scholen, de leerplichtambtenaar en de wijkagent. Wij sluiten aan op scholen als andere professionals voorlichtingen geven, zoals 1NUL1 preventie of de wijkagent. 

Tot slot zijn wij online actief. Zo zijn wij te vinden op Facebook, Instagram en TikTok onder de naam Jongerenwerk Jij op Tholen. Volg jij ons al? 

Jongerenwerker Evy
Jongerenwerker Mazzy