Ouderen

Ouderen blijven gezond actief

42% van de inwoners van de gemeente Tholen voelt zich wel eens eenzaam. Een groot deel hiervan betreft ouderen (65+). Tijdens de coronapandemie lijkt er sprake te zijn van meer isolatie en minder participatie bij deze groep. Deze terughoudendheid in deelname aan het sociaal verkeer, vergroot de kans op psychische problemen wat weer kan leiden tot meer alcoholgebruik, roken, overgewicht en vooral bewegingsarmoede.

AMBITIE: Wij willen de oudere, geïsoleerde doelgroep in diverse kernen beter bereiken met een aanbod van sociale activiteiten en hen daarbij ook stimuleren tot een meer gezonde leefstijl.

Vanuit deze groep zijn enkele concrete actiepunten uitgezet zoals:

  • Gezondheidstest voor 55+ ers in Sint-Maartensdijk (Scherpenisse) en Stavenisse (31 mei 2022) en in 2024 in Poortvliet en Oud-Vossemeer. Later in het jaar staan ook Sint-Annaland en Sint Philipsland op de planning.
  • Opzetten van beweeggroepen zoals: BlijFit (gym op en rondom de stoel) en Jeu de boules in Sint-Maartensdijk en Fietsgroep in Stavenisse (2022 en 2023)
  • Voorlichtingen/workshops over gezonde voeding/ gebruik alcohol / leefstijl 
  • Scootmobiel-/driewiel-/duofietstocht. Inmiddels is deze tocht al meerdere keren georganiseerd en is het altijd een groot succes!
  • Samen koken en eten.