Stavenisse in beweging

Vitale Kern Stavenisse

Eind 2020 zijn de buurtsportcoaches gestart met het opzetten van een aantal vitale kernen na het succes van het sportdorp in Sint Philipsland. 

In Stavenisse willen wij samen met een initiatiefgroep de leefbaarheid in het dorp vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Hierin spelen de bewoners en (sport)verenigingen een hoofdrol, als stuurgroep. Deze krijgt advies van SportZeeland en gecoördineerd wordt door een buurtsportcoach. Deze groep zet de hoofdlijnen uit en krijgt hulp van de klankbord/meedenkgroep en de werkgroepjes. Deze worden gevormd door personen met bepaalde kennis en inzet om de nieuwe initiatieven op te zetten. 

Op basis van de behoeften en ideeën van inwoners en de stuurgroep wordt een vernieuwend sport –en beweegaanbod dicht bij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van deze interventie omvat primair alle inwoners van een dorp.

Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal gecreëerd worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen.

Aanbod

Enkele voorbeelden van nieuw aanbod, onder te verdelen is structureel als ook periodiek, wat na de behoeftepeiling is opgestart zijn:

Structureel:

  • Jeu de boulesgroep, elke maandag 13.30 u op de baan bij Recreatiepark Oud-Kempen.
  • Kleutergym, elke maandag 15.15 uur in de gymzaal Stavenisse (gestopt)
  • Wandelbootcamp, elke donderdag 19.00 uur met MS Sports&Nutrition
  • Wandelen, elke vrijdag 10.00 uur vanuit de Elenahof
  • Fietsen, elke woensdag om 13.30 uur vanaf de Haven
  • Sport&Spel voor volwassenen, elke maandag&dinsdag van 20.00-21.00 uur in de gymzaal
  • Hardlopen voor beginners, elke donderdag om 20.00 uur trapveldje/voetbalveld periode van 12 weken van 0 naar 5 km

Jaarlijkse evenementen:

  • Startevenement september 2021
  • (Water)activiteit bij Havendag Stavenisse zomer
  • Zwemtocht Stavenisse - Sint-Annaland nazomer

We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram met de naam Stavenisse in beweging